Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE privind ocrotirea monumentelor

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
nr. 1530 adoptat: 22.06.93 promulgat: 22.06.93 in vigoare: 31.10.2001 la data:31.10.01 publicat in M.Of. nr. 001 din: 30.01.94 articolul
Cod de clasificare:
Modificat
Nota: Vezi Hot. Parl. nr.1531-XII din 22.06.93 "Pentru punerea in aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor"
Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

 

Capitolul I DISPOZITII GENERALE
Capitolul II OCROTIREA MONUMENTELOR
Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR
Capitolul IV CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR
Capitolul V FINANTAREA ACTIVITATII DE OCROTIRE A MONUMENTELOR
Capitolul VI SCOATEREA SI ADUCEREA MONUMENTELOR
Capitolul VII ACTIVITATEA FUNDATIILOR OBSTESTI

Capitolul VIII RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI

Capitolul VIII RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI

Art. 52. - Organele puterii de stat si ale administratiei de stat, intreprinderile, institutiile, organizatiile, asociatiile, persoanele cu functii de raspundere, cetatenii Republicii Moldova, cetateni straini si apartizii care nu respecta prevederile prezentei legi poarta raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 53. - (1) Persoanele fizice si juridice care au pricinuit daune unui monument sau zonei de protectie a lui vor readuce la starea initiala a lui si zona lui de protectie, iar daca acest lucru este imposibil, vor acoperi pagubele in modul stabilit de lege.
(2) persoanele cu functii de raspundere si alti lucratori din vina carora persoanele juridice au suportat cheltuieli legate de acoperirea pagubelor mentionate in alineatul (1), poarta raspundere materiala in modul stabilit de lege.
(3) Beneficiul obtinut in urma folosirii ilicite a monumentelor este perceput in mod incontestabil de organele fiscale.

Art. 54. - Marimea amenzii si altor sanctiuni pecuniare, precum si suma despagubirilor, se stabilesc de instanta judeciara si de alte organe competente, pornindu-se de la masura in care este avariat sau distrus monumentul, conform evaluarii efectuate de directiile respective ale Ministerului Culturii si Cultelor. Detinatorului cu orice titlu juridic ce s-a facut vinovat de degradarea monumentului i se retrage dreptul de posesiune, de proprietate ori de folosinta a lui in conditiile stabilite de legislatie.

Art. 55. - (1) Responsabil in caz de nimicire, perdere, vinzare fara avizare, taraganare a lucrarilor de salvare, protejare, conservare si restaurare a monumentelor este Ministerul Culturii si Cultelor, precum si detinatorii.
(2) Serviciul de Stat de Arhiva este responsabil de evidenta, integritatea si utilizarea monumentelor documentare ce se afla in pastrare la stst, precum si de evidenta monumentelor documentare, ce se afla in proprietatea organizatiilor obstesti sau a persoanelor particulare.
(3) Responsabil de integritatea si utilizarea monumentelor documentare ce se afla in proprietatea organizatiilor obstesti sau a persoanelor particulare este detinatorul.
(4) Departamentul de Stat pentru Protectia Mediului Inconjurator si Resursele naturale poarta raspundere pentru ocrotirea monumentelor patrimoniului natural al Republicii Molodva mentionate la alineatele (2) si (3) ale articolului 2.

Art. 56. - Amenzile aplicate pe cale administrativa sau penala, alte sanctiuni pecuniare de organele competente pentru incalcarea prezentei legi se varsa in bugetul de stat pentru a fi folosite in scopul evidentei, studierii, punerii in valoare, salvarii protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor.

Art. 57. - Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele cu functii de raspundere ale organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor si de comisiile imputernicite de Ministerul Culturii si Cultelor (agentul constatelor) in conditiile prezentei legi. Marimea daunei aduse monumentului se determina in baza expertizei efectuate de organele de stat pentru ocrotirea monumentelor, luindu-se in considerare valoarea monumentului si costul pamintului pe piata mondiala.

Art. 58. -(1) Nerespectarea prevederilor articolului 13 atrage dupa sine, retragerea dreptului de posesiune, proprietate sau folosinta, sau evacuarea monumentelor in modul stabilit de lege.
(2) In cazurile prevazute de legislatie monumentele pot fi confiscate in baza deciziei instantei de judecata competente.
[Alin.(2) in redactia Legii nr.788 din 26.03.96 (se inlocuiesc unele cuvinte)]

Art. 59. - Orice activitate care pune in pericol integritatea monumentelor urmeaza a fi coordonata cu organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sau cu organele de autoadministrare locala. Executarea si finantarea activitatilor nesanctionate de organele competente se interzic.

Art. 60. - Intreprinderile industriale si agricole situate in rezervatii ori in zonele de protectie ale monumentelor, cuprinse in Registrul monumentelor, precum si intreprinderile care prin activitatea lor pot afecta integritatea monumentelor, stirbind valoarea lor estetica, artistica ori istorica sint obligate sa verse in bugetele locale din beneficiul propriu 0,5-5 la suta in baza deciziilor consiliilor judetene, municipale, orasenesti ori comunale in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 61. - Ordinul organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor prin care se interzic activitatile ce pot afecta integritatea monumentelor sau pot deteriora zonele de protectie este obligatoriu pentru toate persoanele fizice si juridice. Acest ordin se anuleaza de organul care l-a emis.

Art. 62. - Organele puterii de stat si ale administratiei de stat au dreptul sa schimbe conditiile de pastrare si de conservare a monumentelor. Ele pot schimba si detinatorul, daca statutul monumentului si prevederile contractului sint incalcate.

Art. 63. - Daca tratatul international parte la care este Republica Moldova prevede alte norme decit cele stabilite de prezenta lege, se aplica prevederile tratatului international.

PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA MIRCEA SNEGUR

Chisinau, 22 iunie 1993. Nr.1530-XII.Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,1274