Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1440/1997 cu privire la radioprotectie si securitatea nucleara
nr. 1440 adoptat: 24.12.97 promulgat: 12.03.97 in vigoare: 19.03.98 la data:22.11.01
publicat in M.Of. nr. 024 din: 19.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
[L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art. 1089]

Parlamentul adopta prezenta lege.
Luind in considerare importanta radiatiilor ionizante pentru medicina, industrie si cercetari stiintifice, precum si faptul ca iradierea ionizanta poate avea urmari nefaste pentru om, este necesara numirea unor institutii publice in calitate de organe competente sa asigure protectia vietii, sanatatii si securitatii populatiei si a mediului inconjurator si sa permita utilizarea benefica a radiatiilor ionizante.

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Competenta organelor publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare
Capitolul III Drepturile si obligatiile cetatenilor in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare

Capitolul IV Raspunderea pentru incalcarea prezentei legi
Capitolul V Finantarea activitatii de asigurare a radioprotectiei si securitatii nucleare
Capitolul VI Conventiile internationale in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare
Capitolul VII Dispozitii finale si tranzitorii

Capitolul II
COMPETENTA ORGANELOR PUBLICE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL RADIOPROTECTIEI SI SECURITATII NUCLEARE

Articolul 9. Competenta Ministerului Sanatatii
Ministerul Sanatatii efectueaza:
a) normarea igienica a factorilor radioactivi;
b) supravegherea sanitara la obiectivele cu surse de radiatii ionizante si eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare;
c) eliberarea de licente (autorizatii) pentru activitate medicala cu surse de radiatii ionizante;
d) evaluarea igienica a produselor alimentare si a materiei prime alimentare, a apei potabile, a materialelor de constructie si a altor produse privind continutul de substante radioactive in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, eliberarea de certificate igienice;
e) controlul iradierii personalului si pacientilor, controlul dozimetric al personalului si al populatiei in cazuri de accidente nucleare majore.

Articolul 10. Competenta Departamentului Standarde,
Metrologie si Supraveghere Tehnica
Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica efectueaza:
a) inregistrarea si aprobarea standardelor, regulilor si normativelor tehnice in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare, supravegherea asupra respectarii lor;
b) supravegherea tehnica asupra utilizarii surselor de radiatii ionizante si a depozitarii definitive a deseurilor radioactive;
c) supravegherea tehnica a obiectelor cu surse de radiatii ionizante si a deseurilor radioactive;
d) eliberarea licentelor (autorizatiilor) vizind exploatarea, deservirea, repararea instalatiilor si a utilajelor cu surse de radiatii ionizante si certificatelor de securitate;
e) asigurarea metrologica a mijloacelor de investigatii si control asupra surselor de radiatii ionizante.

Articolul 11. Competenta Departamentului Protectiei
Civile si Situatiilor Exceptionale
Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale efectueaza:
a) aprobarea standardelor, normelor si cerintelor in domeniul protectiei civile;
b) organizarea si efectuarea lucrarilor de salvare si de lichidare a consecintelor accidentelor nucleare majore;
c) supravegherea in domeniul radioprotectiei;
d) organizarea pregatirii subunitatilor protectiei civile care executa lucrari de radioprotectie;
e) autorizarea transportului de materiale radioactive;
f) coordonarea activitatii Retelei nationale de observare si control de laborator asupra poluarii si contaminarii mediului inconjurator cu substante radioactive;
g) instiintarea si informarea autoritatilor publice si a populatiei despre pericolul accidentelor nucleare majore, despre producerea accidentului si despre situatia exceptionala creata de el.

Capitolul III
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CETATENILOR IN DOMENIUL RADIOPROTECTIEI SI SECURITATII NUCLEARE

Articolul 12. Drepturile cetatenilor
In domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare, cetatenii au dreptul:
a) la conditii inofensive de munca si la un mediu de trai favorabil;
b) la informatie privind radioprotectia si securitatea nucleara;
c) la protectie sociala si la reabilitare medicala in caz de suprairadiere cu radiatii ionizante.

Articolul 13. Obligatiile cetatenilor
Cetatenii Republicii Moldova, cetatenii straini si apatrizii sint obligati:
a) sa respecte cu strictete hotaririle si dispozitiile organelor publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare;
b) sa ia masurile de precautie stabilite prin standardele, normele si regulile de radioprotectie si securitate nuclearaRubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2023 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,706