Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE LM1347/1997 privind deseurile de productie si menajere

Vezi alte legi, hotarari...

nr. 1347 adoptat: 09.10.97 promulgat: 20.10.97 în vigoare: 05.03.98 la data:14.11.02
publicat în M.Of. nr. 016 din: 05.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089
Nota: În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protectiei Mediului Înconjurator” se substituie prin textul “autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului înconjurator”, iar sintagma “Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale” – prin sintagma “Departamentul Situatii Exceptionale”.
Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege reglementeaza, conform prevederilor Legii privind protectia mediului înconjurator, gestionarea deseurilor de productie si menajere în scopul reducerii acestora si reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluarii mediului.
 

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atribu?ii ?i obliga?ii in domeniul Gestionarii de?eurilor
Capitolul III Normarea, eviden?a, planificarea, controlul ?i supravegherea, monitorizarea in domeniul gestionarii de?eurilor
Capitolul IV Cerin?ele privind securitatea ecologica
Capitolul V Finan?area ?i stimularea economica
Capitolul VI Contraven?ii ?i responsabilita?i
Capitolul VII Acordurile interna?ionale
Capitolul VIII Dispozi?ii finale ?i tranzitorii

Anexa la Legea privind de?eurile de produc?ie ?i menajere

Articolul 9. Normarea

(1) Normarea formarii, depozitarii, prelucrarii, utilizarii, neutralizarii, evacuarii, inhumarii si distrugerii deseurilor se efectueaza prin aplicarea unui sistem de indici reglatori ai activitatilor respective. Normativele servesc la determinarea cantitatilor maxim admisibile de deseuri deosebit de periculoase, rezultate in urma proceselor tehnologice, a gradului lor de toxicitate, a continutului componentilor toxici din unele categorii de deseuri periculoase, a cerintelor fata de persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de gestionare a deseurilor si fata de conditiile care trebuie respectate la obiectivele implicate in asemenea activitati.
(2) Proiectele normativelor sint elaborate de ministere, departamente, intreprinderi si organizatii de comun acord cu Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator si Ministerul Sanatatii.
(3) Procedura de elaborare si de aprobare a normativelor este stabilita de Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator in comun cu Ministerul Sanatatii.

Articolul 10. Evidenta

(1) Sint supuse evidentei de stat toate deseurile de productie si menajere.
(2) Evidenta de stat a deseurilor se efectueaza in modul stabilit de Guvern.
(3) Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de productie tin evidenta primara a deseurilor si prezinta autoritatilor teritoriale pentru statistica si pentru protectia mediului dari de seama despre prezenta, formarea, prelucrarea si utilizarea deseurilor rezultate din aceste activitati.
(4) Sistemul si formele de evidenta si dari de seama cu privire la deseuri se stabilesc de catre Departamentul Statisticii de comun acord cu Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator.

Articolul 11. Planificarea

(1) Ministerele, departamentele, autoritatile administratiei publice locale, asociatiile, intreprinderile si organizatiile elaboreaza, in limitele competentei lor, programe de gestionare a deseurilor, ce includ masuri care asigura reducerea volumului acestora, reintroducerea lor maximala in circuitul economic in calitate de materii prime secundare sau evacuarea lor fara riscuri ecologice.
(2) Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator, in comun cu Ministerul Economiei si Reformelor, elaboreaza, in baza programelor nominalizate, proiectul Programului de stat de valorificare a deseurilor de productie si menajere, care este aprobat de Guvern.
(3) Programul de stat de utilizare a deseurilor de productie si menajere serveste drept document de baza pentru realizarea unui sistem de actiuni tehnico-stiintifice, economico-organizatorice si sociale conexe de gestionare a deseurilor si de realizare a unei politici tehnico-stiintifice si investitionale unice in domeniu.

Articolul 12. Intocmirea si tinerea registrelor locurilor de depozitare a deseurilor

(1) In scopul asigurarii unei evidente si descrieri cit mai complete a locurilor de depozitare, acumulare si inhumare a deseurilor, precum si pentru controlul influentei acestora asupra mediului si sanatatii populatiei, autoritatile administratiei publice locale sint obligate sa intocmeasca, cu sprijinul metodologic al autoritatilor competente pentru sanatate si pentru protectia mediului, registrele locurilor de depozitare a deseurilor, conform indicilor lor calitativi si cantitativi. Registrele se intocmesc in baza datelor evidentei deseurilor, a datelor din darile de seama ale intreprinderilor generatoare de deseuri si a informatiilor prezentate de autoritatile care efectueaza controlul locurilor de depozitare a deseurilor.
(2) Modul de intocmire si tinere a registrelor nominalizate se stabileste de catre Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator de comun acord cu Ministerul Sanatatii.

Articolul 13. Controlul si supravegherea

(1) Controlul de stat in domeniul gestionarii deseurilor este exercitat de catre Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator.
(2) Supravegherea de stat asupra respectarii cerintelor sanitaro-epidemiologice in domeniul nominalizat constituie atributia Ministerului Sanatatii.
(3) Controlul primar al formarii, utilizarii, depozitarii, neutralizarii si evacuarii deseurilor constituie atributia persoanelor fizice si juridice, care desfasoara activitati de productie.

Articolul 14. Monitorizarea

(1) Pentru evaluarea si prognozarea impactului asupra mediului a deseurilor de productie si menajere, prevenirea, depistarea si lichidarea la timp a consecintelor negative ale acestuia, autoritatile teritoriale pentru protectia mediului efectueaza monitorizarea locurilor de depozitare (inhumare) a deseurilor - parte componenta a sistemului de stat de monitorizare a mediului.
(2) Procedura si metodologia monitorizarii sint determinate de Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator.

Articolul 15. Informatiile privind starea locurilor de depozitare a deseurilor

Informatiile privind starea locurilor de depozitare a deseurilor si influenta acestora asupra mediului si sanatatii populatiei se prezinta de autoritatile administratiei publice locale, organele Departamentului Protectiei Mediului Inconjurator si Ministerului Sanatatii la cererea intreprinderilor, institutiilor, organizatiilor, cetatenilor si a mijloacelor de informare in masa, in modul stabilit de Guvern.


Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2023 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,706