Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE LM1347/1997 privind deseurile de productie si menajere

Vezi alte legi, hotarari...

nr. 1347 adoptat: 09.10.97 promulgat: 20.10.97 în vigoare: 05.03.98 la data:14.11.02
publicat în M.Of. nr. 016 din: 05.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089
Nota: În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protectiei Mediului Înconjurator” se substituie prin textul “autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului înconjurator”, iar sintagma “Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale” – prin sintagma “Departamentul Situatii Exceptionale”.
Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege reglementeaza, conform prevederilor Legii privind protectia mediului înconjurator, gestionarea deseurilor de productie si menajere în scopul reducerii acestora si reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluarii mediului.
 

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atribuþii ºi obligaþii în domeniul Gestionãrii deºeurilor
Capitolul III Normarea, evidenþa, planificarea, controlul ºi supravegherea, monitorizarea în domeniul gestionãrii deºeurilor
Capitolul IV Cerinþele privind securitatea ecologicã
Capitolul V Finanþarea ºi stimularea economicã
Capitolul VI Contravenþii ºi responsabilitãþi
Capitolul VII Acordurile internaþionale
Capitolul VIII Dispoziþii finale ºi tranzitorii

Anexã la Legea privind deºeurile de producþie ºi menajere

Articolul 24. Contraven?iile ? domeniul gestion?ii de?eurilor

Constituie contraven?ii ? domeniul gestion?ii de?eurilor:
a) nerespectarea modului stabilit de colectare, p?trare, transportare, depozitare, neutralizare ?i evacuare a de?eurilor, care a condus sau poate s?conduc?la poluarea mediului;
b) depozitarea arbitrar?? locurile interzise sau utilizarea altor procedee de evacuare a de?eurilor f??autorizarea autorit?ilor abilitate;
c) neexecutarea dispozi?iilor ?i prescrip?iilor autorit?ilor ?puternicite cu exercitarea controlului de stat asupra depozit?ii, prelucr?ii, evacu?ii ?i ?hum?ii de?eurilor;
d) t?nuirea sau prezentarea informa?iilor false sau incomplete privind gestionarea de?eurilor, precum ?i evacuarea lor ? caz de avarie;
e) ?c?carea regulilor de eviden???i control primar ? domeniul nominalizat;
f) nerespectarea termenelor de prezentare a d?ilor de seam?asupra gestion?ii de?eurilor;
g) transmiterea de?eurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice ce nu de?in autoriza?ii pentru transportarea, p?trarea ?i prelucrarea lor;
h) nerespectarea regimului ?i regulilor stabilite de exploatare a instala?iilor pentru prelucrarea ?i neutralizarea de?eurilor, precum ?i a locurilor pentru depozitarea ori ?humarea de?eurilor de produc?ie, menajere ?i de alt?natur?
i) proiectarea ?i construc?ia ?treprinderilor ?i altor obiective, precum ?i implementarea de materiale ?i tehnologii, care nu satisfac cerin?ele de securitate privind utilizarea, prelucrarea ?i evacuarea de?eurilor;
j) nerespectarea altor reguli ?i cerin?e prev?ute de prezenta lege ?i de alte acte normative.

Articolul 25. Responsabilit?i

(1) Persoanele fizice ?i juridice culpabile de ?c?carea legisla?iei privind gestionarea de?eurilor poart?r?pundere material? disciplinar? administrativ??i penal? dup?caz, conform legisla?iei.
(2) Litigiile ap?ute ? ceea ce prive?te formarea, depozitarea, utilizarea, neutralizarea ?i evacuarea de?eurilor se solu?ioneaz?pe cale judiciar?Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,622