Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE privind ocrotirea monumentelor

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
nr. 1530 adoptat: 22.06.93 promulgat: 22.06.93 in vigoare: 31.10.2001 la data:31.10.01 publicat in M.Of. nr. 001 din: 30.01.94 articolul
Cod de clasificare:
Modificat
Nota: Vezi Hot. Parl. nr.1531-XII din 22.06.93 "Pentru punerea in aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor"
Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

 

Capitolul I DISPOZITII GENERALE
Capitolul II OCROTIREA MONUMENTELOR
Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR
Capitolul IV CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR
Capitolul V FINANTAREA ACTIVITATII DE OCROTIRE A MONUMENTELOR
Capitolul VI SCOATEREA SI ADUCEREA MONUMENTELOR
Capitolul VII ACTIVITATEA FUNDATIILOR OBSTESTI

Capitolul VIII RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI

Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR

Art.17. - Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor controleaz a efectuarea lucr a rilor de eviden ta , studiere s i punere in valoare a monumentelor.

Art.18. - (1) Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor decid atribuirea sau pierderea calitatii de monument.
(2) Registrul monumentelor se reactualizeaz a pe baza de liste adi t ionale la un interval de trei ani.
(3) Listele adi t ionale se intocmsc in baza studiilor de inventariere a fondului muzeistic, arheologic, arhitectural, urbanistic, ethografic, de art a plastic a s i memorial, t inindu-se cont de avizile si propunerile institu t iilor specializate, indicate de articolul 4, ale altor institu t ii sau ale persoanelor particulare. Datele se centralizeaz a , se verfic a s i se prelucreaz a de ministerul Culturii s i Cultelor.

Art.19. - (1) In scopul prevenirii deterior a rilor, obiectele propuse pentru a li se atribui calitatea de monument sint protejate de prezenta lege, incepind cu data elabor a rii actelor in care se preconizeaz a calitatea de monument. Ministerul Culturii s i Cultelor aduce acest fapt la cuno s tin t a organelor de autoadministrare local a , pe al c a ror teritoriu se afl a monumentele, ori a de t in a torului cu orice titlu juridic.
(2) In cazul in care de t in a torul obiectului propus pentru a i se atribui calitatea de munument refuz a acceptarea acestui statut, organele de stat pentru ocrotirea monumentelor ininteaz a Parlamentului sau Guvernului propunerea in vederea r a scump a r a rii de c a tre stat a acestui obiect.

Art.20. - Persoanele fizice sau juridice care in cursul lucr a rilor de orice natur a pe teren descoper a vistigiii arheologice, c a rora li se poate atribui calitatea de monument, sint obligate s a sisteze lucr a rile s i s a informeze despre aceasta in scris, intr-un termen de 48 ore, organul de administrare local a pe al c a rui teritoriu se afl a vestigiile, precum s i Ministerul Culturii s u Cultelor, in vederea protej a rii s i conserv a rii.

Art. 21. - Expedi t iile ce au scopul de a descoperi, a colecta s i a propune pentru inregistrare monumente necunoscute ale patrimoniului cultural al Republicii Moldova sint sanc t ionate de Ministerul Culturii s i Cultelor, iar expedi t iile arheologice - s i de Academia de Stiinte.

Art. 22. - Statul incurajeaza activitatea fundatiilor obstesti si a persoanelor particulare care isi propun punerea in valoarea si folosirea monumentelor si zonelor lor de protectie.


Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,578