Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare
Fa-ti o poza!

LEGE privind ocrotirea monumentelor

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
nr. 1530 adoptat: 22.06.93 promulgat: 22.06.93 in vigoare: 31.10.2001 la data:31.10.01 publicat in M.Of. nr. 001 din: 30.01.94 articolul
Cod de clasificare:
Modificat
Nota: Vezi Hot. Parl. nr.1531-XII din 22.06.93 "Pentru punerea in aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor"
Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

 

Capitolul I DISPOZITII GENERALE
Capitolul II OCROTIREA MONUMENTELOR
Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR
Capitolul IV CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR
Capitolul V FINANTAREA ACTIVITATII DE OCROTIRE A MONUMENTELOR
Capitolul VI SCOATEREA SI ADUCEREA MONUMENTELOR
Capitolul VII ACTIVITATEA FUNDATIILOR OBSTESTI

Capitolul VIII RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI

Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR

Art.17. - Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor controleaz a efectuarea lucr a rilor de eviden ta , studiere s i punere in valoare a monumentelor.

Art.18. - (1) Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor decid atribuirea sau pierderea calitatii de monument.
(2) Registrul monumentelor se reactualizeaz a pe baza de liste adi t ionale la un interval de trei ani.
(3) Listele adi t ionale se intocmsc in baza studiilor de inventariere a fondului muzeistic, arheologic, arhitectural, urbanistic, ethografic, de art a plastic a s i memorial, t inindu-se cont de avizile si propunerile institu t iilor specializate, indicate de articolul 4, ale altor institu t ii sau ale persoanelor particulare. Datele se centralizeaz a , se verfic a s i se prelucreaz a de ministerul Culturii s i Cultelor.

Art.19. - (1) In scopul prevenirii deterior a rilor, obiectele propuse pentru a li se atribui calitatea de monument sint protejate de prezenta lege, incepind cu data elabor a rii actelor in care se preconizeaz a calitatea de monument. Ministerul Culturii s i Cultelor aduce acest fapt la cuno s tin t a organelor de autoadministrare local a , pe al c a ror teritoriu se afl a monumentele, ori a de t in a torului cu orice titlu juridic.
(2) In cazul in care de t in a torul obiectului propus pentru a i se atribui calitatea de munument refuz a acceptarea acestui statut, organele de stat pentru ocrotirea monumentelor ininteaz a Parlamentului sau Guvernului propunerea in vederea r a scump a r a rii de c a tre stat a acestui obiect.

Art.20. - Persoanele fizice sau juridice care in cursul lucr a rilor de orice natur a pe teren descoper a vistigiii arheologice, c a rora li se poate atribui calitatea de monument, sint obligate s a sisteze lucr a rile s i s a informeze despre aceasta in scris, intr-un termen de 48 ore, organul de administrare local a pe al c a rui teritoriu se afl a vestigiile, precum s i Ministerul Culturii s u Cultelor, in vederea protej a rii s i conserv a rii.

Art. 21. - Expedi t iile ce au scopul de a descoperi, a colecta s i a propune pentru inregistrare monumente necunoscute ale patrimoniului cultural al Republicii Moldova sint sanc t ionate de Ministerul Culturii s i Cultelor, iar expedi t iile arheologice - s i de Academia de Stiinte.

Art. 22. - Statul incurajeaza activitatea fundatiilor obstesti si a persoanelor particulare care isi propun punerea in valoarea si folosirea monumentelor si zonelor lor de protectie.


Rubrica intretinuta de: Rodica Negura

Chisinau
Bucuresti
Timisoara
Iasi
Brasov
Constanta
Hincesti
Arad
Cluj-Napoca
Straseni

  Parteneri:
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2022 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - Adpixel
Version 1.5.5,24