Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE privind ocrotirea monumentelor

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
nr. 1530 adoptat: 22.06.93 promulgat: 22.06.93 in vigoare: 31.10.2001 la data:31.10.01 publicat in M.Of. nr. 001 din: 30.01.94 articolul
Cod de clasificare:
Modificat
Nota: Vezi Hot. Parl. nr.1531-XII din 22.06.93 "Pentru punerea in aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor"
Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

 

Capitolul I DISPOZITII GENERALE
Capitolul II OCROTIREA MONUMENTELOR
Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR
Capitolul IV CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR
Capitolul V FINANTAREA ACTIVITATII DE OCROTIRE A MONUMENTELOR
Capitolul VI SCOATEREA SI ADUCEREA MONUMENTELOR
Capitolul VII ACTIVITATEA FUNDATIILOR OBSTESTI

Capitolul VIII RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI

Capitolul IV CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR

Art.23. - (1) Conservarea si restaurarea monumentelor se intemeiaza pe principii si norme stiintifice universal acceptate.
(2) Conservarea monumentelor este prioritara lucrarilor de restaurare sau constructie.
(3) Restaurea prin reparatii si lucrari adecvate de conservare prevede mai intii masurile ce ar stavili avarierea si ruinarea, pastrarea structurilor originale ale monumentelor fara a stirbi valoarea lor istorica, artistica sau stiintifica.

Art.24. - Lucrarile de conservare si rstaurare se executa conform normelor si prescriptiilor adoptate de Ministerul Culturii si Cultelor.

Art.25. - (1) Lucrarile de conservare si restaurare se executa conform documentatiei tehnice, intocmite pe baza studiilor pluridisciplinare si a avizului organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor.
(2) Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sint obligate sa preintimpine deteriorarea monumentelor, asigurind efectuarea imediata a lucrarilor de conservare si restaurare.

Art.26. - Lucrarile de conservare si restaurare se executa de persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, specializate in domeniul de referinta, atestate de Ministerul Culturii si Cultelor

Art.27. - Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor desemneaza imputerniciti sprciali, unicii cu drept de a supraveghea si a controla lucrarile de conservare si restaurare, precum si de a le intrerupe in cazul nerespectarii prevederilor legii.

Art.28. - Academia de Stiinte prin institutele de profil stabileste conditiile de realizare a sapaturilor arheologice si de conservare a monumentelor istorice descoperite.

Art.29. - (1) Prelevarea, inlocuirea cu replici si machete in vederea conservarii, precum si utilizarea in orice fel de componente ale monumentelor, descoperite in timpul sapaturilor arheologice aflate la suprafata si in mediul acvatic, se fac pe baza deciziei organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor si a Academiei de Stiinte.
(2) Restaurarea, reconstruirea monumentelor in scopul expunerii lor se efectueaza, conform unor programe de stat elaborate de specialisti in domeniul de referinta si aprobate de Guvern.

Art.30. - Organele de Stat pentru ocrotirea monumentelor sint obligate sa cerceteze sistematic starea in care se afla monumentele in scopul de a elabora programe stiintific intemiate lucrarile de restaurare si de conservare si de a garanta la timp asigurarea materiala si documentara a lucrarilor.

Art.31. - (1) In calitate de beneficiari ai lucrarilor de conservare, restaurare sau reparatie pot fi proprietarii sau detinatorii cu orice titlu juridic ai monumentelor.
(2) Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor se prezinta in calitate de beneficiari ai lucrarilor de conservare, restaurare sau reparatie prin imputernicitii lor, acordind detinatorilor de monumente ajutor cu specialisti, precum si cu materiale si ajutor financiar.

Art.32. - Proprietarii sau detinatorii de terenuri, pe care se afla monumente istorice, sint obligati sa le puna la dispozitia savantilor pentru a fi studiate.

Art.33. - Organele de stat si institutiile, la a caror comanda se efectueaza lucrari de conservare si restaurare, achita cheltuielile numai dupa aprobarea de catre Ministerul Culturii si Cultelor a documentelor respective. Cheltuielile pentru corectarea inexactitatilor sau erorilor comise in procesul de restaurare sint suportate de executanti.

Art.34. - Subiectul responsabil de integritatea monumentului in timpul lucrarilor de restaurare este indicat in contractul dintre detinator si executantul lucrarilor. In contract se prevad actiunile de precautie, precum si gradul de acesivilitate a monumentului in timpul lucrarilor. La contract se anexeaza procesul-verbal sau avizul privind starea tehnica a monumentului la data inceperii lucrarilor.


Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2023 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,1538