Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE privind ocrotirea monumentelor

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
nr. 1530 adoptat: 22.06.93 promulgat: 22.06.93 in vigoare: 31.10.2001 la data:31.10.01 publicat in M.Of. nr. 001 din: 30.01.94 articolul
Cod de clasificare:
Modificat
Nota: Vezi Hot. Parl. nr.1531-XII din 22.06.93 "Pentru punerea in aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor"
Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

 

Capitolul I DISPOZITII GENERALE
Capitolul II OCROTIREA MONUMENTELOR
Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR
Capitolul IV CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR
Capitolul V FINANTAREA ACTIVITATII DE OCROTIRE A MONUMENTELOR
Capitolul VI SCOATEREA SI ADUCEREA MONUMENTELOR
Capitolul VII ACTIVITATEA FUNDATIILOR OBSTESTI

Capitolul VIII RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI

Capitolul V FINANTAREA ACTIVITATII DE OCROTIRE A MONUMENTELOR

Art.35. - Finantarea activitatii privind evidenta, studierea, punerea in valoare, salvarea, protejarea, conservarea si restaurarea monumentelor se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii si Cultelor, de la bugetele locale, din contul platilor pentru arenda, inclusiv din chiria pentru terenul din zonele de protectie ale monumentelor, din defalcarile din beneficiul de pe turizm, din venitul intreprinderilor, care stincheresc ocrotirea monumentelor, din beneficiul organelor asigurarii de stat in conformitate cu acordurile incheiate, din veniturile si donatiile organizatiilor care, pe baza statutului lor ocrotesc monumentele, din fondurile si donatiile unor persoane fizice si juridice, precum si din alte surse legale.

Art.36. - In spijinirea activitatii spre evidenta, studierea, punerea in valoare, salavarea protejarea, conservarea si restaurarea monumentelor se permite cumpararea-vinzarea monumentelor in granitele Repubublicii Moldova, editarea cartilor postale, calendarelor, timbrelor, organizarea turizmului. Veniturile provenite din aceste activitati se depun pe conturile speciale ale Guvernului, ale organelor de autadministrare locala, si, dupa caz, pe conturile pentru ocrotirea monumentelor ale fundatiilor obstesti.

Art.37. - Monumentele se dau in arenda prin contractul de arenda. Detinatorul cu orice titlu juridic al monumentului este obligat sa informeze organele de stat pentru ocrotirea monumentelor despre schimbarea statutului si starea monumentului.

Art.38. - Plata pentru arenda monumentelor, inclusiv pentru arenda terenului din zonele lor de protectie ce se afla in proprietate de stat, precum si defalcarile din beneficiul de pe turizm se depun pe conturile speciale ale Guvernului ori ale organelor de autoadministrare locala. Plata pentru arenda monumentelor, inclusiv pentru arenda terenului din zonele lor de protectiei de catre persoanele fizice si juridice straine se depune in valuta convertibila pe aceleasi conturi. Marimea platii pentru arenda se stabileste in acord cu normele internationale.

Art. 39. - Proprietarii monumentelor sub forma de bunuri imobile sint obligati sa incheie contracte de asigurare, in care se indica valoarea monumentelor si a terenului din zonele lor de protectie stabilita de experti.

Art.40. - In cazurile exceptionale, cind demolarea monumentelor este inevitabila (scindari de ordin fizic sau tehnic, deteriorari din cauza cataclismelor), acesta se converseaza, cheltuielile facindu-se din contul organizatiei interesate in demolare.

Art.41. - (1) Guvernul prevede anual in bugetul de stat fondul central de restaurare si fondul central de interventii exceptionale, a caror repartizare se face de Ministerul Culturii si Cultelor.
(2) Marimea fondurilor sus-numite se stabileste in baza propunerilor Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 42. - Prefecturile si primariile prevad in bugetele anuale sumele necesare pentru lucrarile de evidenta, studiere, punere in valoare, salvare, protejate, conservare si restaurere a monumentelor situate in teritoriile lor, in baza propunerilor Ministerului Culturii si Cultelor.

Art.43. - In scopul sprijinirii materiale a lucrarilor de evidenta, studiere, punere in valoare, salvare, protejare, conservare si restaurare a monumentelor ale caror detinatori sint persoane fizice si juridice, Guvernul acorda acestora, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, credite rambursabile in rate, fara dobinda in cazurile in care ei aduc dovezi ca nu pot suporta cheltuielile necesare.


Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,1274